rehberlik

Özel Derya Öncü Anaokulu rehberlik bölümü olarak yaptığımız gözlemler, çocukların bireysel ve grup içindeki davranışlarını değerlendirmeye dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. 

Rehberlik Bölümü, uygulamalarında temel değerlerini kazanmış, öz güveni gelişmiş, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Bireysel olarak tüm çocukların

  • öz bakım, sözel, duygusal, ince motor-kaba motor becerilerinin hangi seviyede olduklarını ölçmek için Denver II Gelişimsel Tarama Testini,
  • görsel dikkatini değerlendirmek için Frostik Görsel Algı Testini ve
  • sene sonunda hazırlık gurubunun 1 sınıfa hazır olup olmadığını tespit edebilmek için Metropolitan Okul Olgunluğu Testini

uygulamaktayız.

Yapılan bu testlerin sonuçlarına göre çocuklarının gelişimlerini takip edebilmelerini sağladığımız anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak adına önerilerde bulunulmaktadır.