EĞİTİM ÖĞRETİM

ingilizce

Özel Derya Öncü Anaokulunda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine de katkısı olan İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Amaç, çocuğun öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarıp 2. dil olarak İngilizceyi severek öğrenmesini sağlamaktır. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar. İngilizce derslerimiz akıllı tahta uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğretmenimiz derste tamamen İngilizce konuşarak çocukların dili aktif şekilde duymalarını sağlarken öğrenme için doğal ortam oluşturur.

Örnek Ingilizce Bültenimizi incelemek için tıklayınız...

 

beden eğitimi 23Okul öncesi eğitimde hareket eğitimi, kaba motor gelişimi için oldukça önemli bir süreci içerir.

Sağlıklı yaşam için egzersiz, serbest zamanın değerlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin rolü ,bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, eğitsel oyunların öğretimi ve oyun kuralları bilgisinin verilmesi gibi konular ile tekvando ve jimnastik gibi farklı spor dalları ile ilgili çalışmalar, deneyimli beden eğitimi öğretmenimiz tarafından işlenir.

anaokulu-satranç

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Odaklanma (Dikkat toplama), gözünde canlandırma, ileri düşünme, seçenekleri değerlendirme, kuvvetli analiz ve planlama yapabilme becerilerini de geliştiren satranç dersleri, hazırlık grubu öğrencilerimizle gerçekleştirilmektedir.

anaokulu-muzikMüzik insanları her anlamda etkilemeyi başaran güçlü bir sanattır. Özellikle çocuklar müziğin çağrısına hep açık olmuşlardır. Müziği severler ve müzikal etkinliklere keyifle katılırlar. Bu noktadan hareketle müzik derslerimiz çocuklara seslerden müziğe doğru bir yolculuk yaptırırken, müziğin etki alanından yararlanarak, müzik yoluyla onların başta dil gelişimi olmak üzere, bilişsel, sosyal, psikomotor gelişimlerini birçok farklı etkinlikle destekleriz.

Okuldaki müzik dersi etkinliklerimiz; müzik, dans, hareket ve ritim öğeleri kullanılarak, çocukların düşünmelerini, üretmelerini, keşfetmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Resim1dddDrama nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak ifade edilebilir. Drama süreçlerinde öğrenci; öğrenme, etkileşim sağlama, sosyalleşme ile birlikte güven ve kendine saygıyı geliştirir.

Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme becerisi de geliştirilir. Okulumuzda drama dersleri profesyonel drama eğitmeni tarafından verilmektedir.

degerler-egitimiÇocuklara olumlu davranışlar kazandırmak ve karakterlerine milli, manevi değerlerimizi katabilmek için okul öncesi dönemden daha uygun bir zaman dilimi yoktur. Bunun bilincinde olan okulumuzda "Değerler Eğitimi ve Ahlaki Eğitim" müfredatı oluşturulmuş ve tüm yaş gruplarına uygun şekilde, branş öğretmenimiz tarafından işlenmektedir.

Örnek sevgi dersi bültenimizi incelemek için tıklayınız...

halk oyunlarıÜlkemiz halk oyunları hem zengin kültürümüzün etkisiyle hem de coğrafi konumumuz gereği çok çeşitlilik gösterir (Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklılar vb). Her sene değişik bir yöre oyununu öğrenen çocuklar vücutlarını değişik şekillerde kullanmayı öğrenir, ülkemiz halk oyunları hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Anaokulu çağındaki çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak kavramını öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparlar. Sayı kavramı iyice oturduktan sonra hem sayıp hem hareketi yaparak hem de kurgulanmış kareografiyi uygulayarak beyin-hareket koordinasyonları gelişir.

masal 3Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, farklı ilgi alanları geliştirmek, grup çalışması yapmalarına olanak sağlamak, sosyal çevrelerini çeşitlendirmek, yeni öğretmen ve arkadaşlar edinmesini sağlamak gibi birçok kazanımın elde edildiği bir ortam sağlıyoruz.

Hazırlık grubunda Eğlenceli Matematik, Uzay Astronomi ve Hayal Tasarım Atölyeleri, Erken grupta ise Yaşam Becerileri ve Masal Atölyeleri ile yeni ufuklar açıyoruz...

robotik 3En sevdiğimiz şey, öğretmek ile ilgili farklı materyalleri bir araya getirmek ve çocukların keşfetmesini sağlamak...

Hazırlık grubunda uyguladığımız robotik ve kodlama dersimizde Cubetto kodlama seti ile bilgisayara komut vermenin ne kadar zevkli olduğunu öğrencilerin fark etmelerini, bilgisayarların başında bağımlı olmadan üretebilmenin ilk adımlarını atıyoruz.

Öğrendiklerini kodlama halısında uyguluyor, çeşitli web sitelerinde kodlamanın temellerini kavrıyorlar.

meyvelerden roketZeka ve Akıl oyunları dersimizde dikkat, görsel algı, konsantrasyon, sağ-sol beyin egzersizleri yapıp farklı materyaller ile oynuyor ve tabii ki oynarken eğleniyoruz.

Berna öğretmenimizle satranç taşlarını tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğreniyoruz.

Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavramları bilgi dağarcığımıza ekliyoruz. Satrancın da bir spor olduğunu zihnimizi dinç tuttuğunu öğrendik bile...