REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okulumuzun rehberlik çalışmaları öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal ve duygusal açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde yetişip gelişmelerini hedefler.

Rehberlik birimi olarak amacımız öğrencilerimize kendilerine özgü kimlikler oluşturdukları ve birey olma mücadelesi verdikleri gelişim basamaklarında destek sağlamak ve kendilerini tanımlamalarına, potansiyellerinin farkına varmalarına ve kendileriyle ilgili elde ettikleri bu bilgileri kişisel,  sosyal ve mesleki hayatlarında kullanmalarına yardımcı olmaktır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan ve ara sınıflara nakil gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması kapsamında okulu tanıtma, öğretmen ve rehberlik servisi ile tanışma ve yeni ortama adaptasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları: Her öğrenciye yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri verilir. Öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bireyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar:  Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilerek genel yetenek, ilgi testleri ve projektif testler uygulanır. Elde edilen sonuçlardan öğretmen, veli ve okul idaresi bilgilendirilerek işbirliği içerisinde gerekli önlemler alınır. Bu amaçla uygulanan envanterler:

 • Problem Tarama
 • Kimdir Bu?
 • D2 Dikkat Testi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Okul Olgunluğu Testi
 • Çalışma Davranışı Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Gesell Gelişim Envanteri
 • CAT Kişilik Testi
 • Aile Resimleri
 • Memnuniyet Anketleri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Grup Rehberliği Çalışmaları: Desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmak amacıyla grup rehberliği çalışmaları yapılır.

Grup Çalışmalarından Örnekler:

 • Verimli ders çalışma yöntemleri
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • İletişim becerileri kazanma
 • Öfke kontrolü

Seminerler:

 • Sınav Sistemi ile Bilgilendirme
 • Ders Çalışma Teknikleri
 • Motivasyon Seminerleri
 • Temizlik ve Hijyen
 • Ergenlik Döneminin Gelişim Özellikleri
 • Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Veli Görüşmeleri:  Ebeveynin kendini ve çocuğunu objektif bir gözle görebilmesine ve problemleri sağlıklı bir şekilde çözebilmesine yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Amaç ebeveynin kendini ve çocuğunu objektif bir gözle görebilmesini ve pek çok çözüm içerisinden kendine ve çocuğuna en uygun olanı seçebilmesini sağlamaktır.

Veli Bültenleri:  Velilerimize yönelik çeşitli konularda bilgilendirici kitapçıklar hazırlanmaktadır.

Seminerler ve Konferanslar: Velilerimizi bilgilendirmek, çocuklarıyla yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla, anne-baba-çocuk iletişimi, ergenlik dönemi ve uygun yaklaşım biçimleri, ailenin öğrenci başarısındaki rolü ve ihtiyaç duyulan diğer konularda seminerler düzenlenmektedir.