Sadece Okula Değil Hayata da Rehber...

Rehberlik servislerimiz eğitim-öğretim hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Eğitim ve öğretim hedeflerinin önündeki engelleri kaldırarak öğrencilerin zihinsel, duygusal sosyal ve ahlaki tekamülüne yardımcı olmak rehberlik faaliyetlerimizin temel amacıdır.

sadece-okula-degil-hayata-da-rehber_1ÖNKAP
Öğrenci Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin gelecekleriyle ilgilenir.
"Tercih etmenin diğerlerinden vazgeçmek" olduğundan hareketle bir öğrencinin bilinçlenmesini esas alır.
Bu amaçla yapılan faaliyetler : Seminerler, Geziler (Üniversite,Doğa,İşyeri), Yayınlar (Testler), Danışmanlık sistemi ve koordinasyon

MESLEK TANITIM ODALARI
Üniversitelerle işbirliği içinde çok sayıda bölüm ve meslek hakkında öğrencilerimize ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler sunuyoruz.

İDEAL SINIF
Sınıflarımız her hafta "ideal sınıf" olma vasfını kazanmak için birbirleriyle yarışır. Ama bilirlerki bu yarışın kaybedeni yoktur, kazananı bütün okuldur.

MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ;

  • Bireysel öğrenci görüşmeleri
  • Veli görüşmeleri

Akademik Başarıyı Arttırıcı Çalışmalar ;

  • Yayınlar
  • Öğretmen işbirlikleri
  • Zümre işbirlikleri
  • Sınıf rehber öğretmenleri ile ilgili yapılan çalışmalar

Eğitim Seminerleri ;

  • Öğretmene yönelik
  • Öğrenciye yönelik

Okul Rehberi ; 

  • Öğrenci takip ve değerlendirme programı