EĞİTİM ÖĞRETİM

sosyal-bilgiler-1TÜRKÇE DERSİ İÇERİKLERİ VE HEDEFLERİ

5. sınıftan başlayarak öğrencilerimizin konuşma becerilerini ön plana çıkarmaya çalışırız. Dinlemenin önemi işte tam bu esnada, ayrıca, fark edilir.

Konuşmak, dinlemek hep anlamak içindir. Anlamak için okumak… Baş tacıdır okumak. İnsanı, tabiatı, hayatı okumak.  Dört elle sarılırız kitaplara. Okurken düşünür, düşündükçe daha çok okuruz.

Biriktirir, vakti gelince, gerektiği kadar sarf ederiz kelimeleri. Gereksiz ifadeleri de pek sevmeyiz. Özlü konuşmak değerlidir çünkü.

Ya yazmak? Güzel yazmak? Kelimeleri şöyle bir dans ettirip, duyguları canlandırmak, fikirleri coşturmak…

Hayat demek, başarmak demektir. Çok çalışmak, testler çözmek, denemelere girmek, teknolojiyi en doğru şekilde kullanmak, bilgiye ulaşmak ve sonunda bilmeyi bilmek…

Biz Derya Öncü Ortaokulu’nda kendimizi ifade etmek için, dinlemeyi, okumayı, yazmayı ve güzel konuşmayı öğreniriz.

*Her yıl gelişen ve değişen kitap okuma listelerimiz vardır.

* Sene başında “Oku-Yorum Projesi” tanıtım programında,  öğretmenlerimizin tüm kitapları tanıttığı bir sunum hazırlarız.

* Kitapları takvimine göre okutur, yazılı-sözlü sınavlar yaparız.

* Her yıl 7. Sınıflar düzeyinde 5,6 ve 7. Sınıf kitaplarının ölçüldüğü büyük ödüllü, çok eğlenceli bir yarışma yaparız.

* Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma uygulamalarına çok önem veririz.

sosyal-bilgiler-4* Hayal gücümüzü geliştiren, görsel okuma, kelime havuzundan metin oluşturma, düşünce yazısı geliştirme gibi uygulamaları düzenli olarak uygularız.

* Sahne sunumlarının öğrencilerimizi ne kadar geliştirdiğini biliriz; şiirler okutur, masallar ve hikâyeler anlattırır, takdim yaptırırız.

* Hem bilgi ve hem yeteneklerin ölçüldüğü eğlenceli yarışmalar yaparız.

* Öğrenci kulüplerimizde seslendirmeler yapar, bulmacalar çözer, el sanatlarını Türkçe dersi ile ilişkilendiririz.  Hem çok eğlenir hem çok öğreniriz.

* Her yıl, bir tema etrafında gelişen, dramalarla beslenmiş, müzikle ve görsel unsurlarla desteklenmiş bir şiir dinletisi yaparız.

* Özel günleri hakkettikleri gibi coşkulu ve duygulu bir biçimde yaşar, tarihle olan bağlarımızı canlı tutarız.

* Okul dışı etkinliklere ve yarışmalara katılır, okulumuzu layıkıyla temsil ederiz.

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

derya-oncu-matematikÖNCÜ’DE MATEMATİK EĞİTİMİ

Okulumuzda matematik öğretirken temel felsefemiz, temel kazanımların yanında matematikle toplumsal yaşam arasında organik bağ kurmak ve öğrencilerimize matematiksel bir bakış açısı kazandırmaktır. Matematik zümresi olarak  “Her çocuk matematiği öğrenebilir “ ilkesiyle öğrencilerimizin matematiği bir anlam bütünlüğü ve ilişkiler ağı olarak kavramasını sağlamak istiyoruz.

Hedefimiz, hayatında matematiği kullanabilen,   problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen,  ekip çalışması yapabilen,  matematikte kendine özgüven duyan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmektir. Derslerimizi yaparken öğrencilerimizin matematiksel kavramları anlamaları ve bunlar arasındaki ilişkileri keşfetmelerini kolaylaştırmak için bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanıyoruz.

Matematik dersi ortaokul matematik programı; Sayılar ve işlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere dört öğrenme alanı olarak tasarlanmıştır. Bu dört temel alanı öğrencilerimize anlatırken öğrencilerimize ana dilde iletişim, inisiyatif alma ve girişimcilik gibi bazı temel yetkinlikleri de kazandırmayı amaçlıyoruz.

Matematik Fen Bölümü Haberler

ÖNCÜ'DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

0D1A7384

Okulumuzda Fen Bilimleri eğitiminde amacımız bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen,  girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan niteliklere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu nitelikler doğrultusunda bireyler yetiştirirken; bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır yapıda eğitim vermekteyiz.

Fen Bilimleri eğitiminde, laboratuvarı etkin kullanarak; anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş ve günlük hayatla bütünleşmiş bir öğretim programı benimsemekteyiz. Bu doğrultuda derslerimizde STEM uygulamalarını aktif bir şekilde kullanarak; Fen Bilimlerine teknoloji ve mühendislik çalışmaları entegre edilmiş, daha nitelikli bir eğitim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Matematik Fen Bölümü Haberler

sosyal-bilgiler-3ÖNCÜ'DE SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler dersi hayatın pratiklerini öğretmek için kurgulanmış bir derstir. Dersin kazanımları bireye , kişisel ve toplumsal alanda hayatını kolaylaştıracak, düzene sokacak, geleceğe dair ufuk açacak içeriklerden oluşur. Bu kapsamda sosyal bilgiler dersi Öncü'de öğrencilerin en çok paylaşımlarda bulunduğu, konuştuğu, fikir ürettiği, drama yaptığı, tartışma ortamlarına katıldığı bir derstir.

Sınıf bazında sosyal bilgiler dersinde ana hedeflerimiz;

5.sınıflarda hedef, dersi öğrencilere sevdirmek, kazanımlara olan ilgilerini arttırmaktır. Bu sebeple kazanımlarla bağlantılı bir çok etkinlik (yarışma, drama, tartışma, harita çizim, bulmaca, münazara, kısa film.....) düzenlenir.

6.sınıflarda kazanımların akademik boyutu ağırlıklı olarak ele alınır. Tarih-mekan bağlantısı kurabilme becerisi kazandırılır. Öğrencinin yaşadığı çevreye ve olaylara eleştirel bakış açısı kazanması sağlanır.

7.sınıflarda Türk Tarihi, yakın coğrafyamıza yönelik mekan-tarih algısı üzerine bina edilerek öğretilir. Ana hedef coğrafyamızda günümüzde gerçekleşen olaylardan yola çıkarak geçmişe bakabilmektir.

8. sınıflarda cumhuriyet tarihimiz ayrıntılı bir şekilde öğretilir. Bu dönem ait eserlerin okunmasına önem verilir. Film ve gazeteler incelenir. Sene sonu düzenlenen merkezi sınavlara hazırlık yapılır. 4 yıllık süreçte eleştirel bakış açısı kazanan öğrencilerimizin merkezi sınav başarıları oldukça yüksektir.

sosyal-bilgiler-2

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

DERYA ÖNCÜ’DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

telephone3

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ; öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kullanarak İngilizceyi iyi bir şekilde öğrenmelerini amaçlar. Bunun için işitsel ve görsel duyulara yönelik yöntem ve teknikler kullanır. Okulumuzda seçilen İngilizce kitapları ve diğer ders materyalleri akıllı tahta ve bilgisayar destekli olduğundan öğrencilerin yabancı dil eğitimine ilgileri de artmaktadır.

Okulumuzda İngilizce dersleri öğrenci merkezli ve aktif olarak işlenmektedir. Öğrencilerimize farklı ve yenilikçi öğretim stilleri ile ders anlatılmaktadır. Öğrencilerimizin motivasyonlarını arttıracak İngilizce şarkı yarışmaları, skeçler, genel kültür yarışmaları, proje çalışmaları ve portfolyo sunumları yapılmaktadır. Çocukların özgün çalışmalar sunmaları ve öğrendikleri dile ait somut ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yazma çalışmaları ağırlık kazanmakta ve çocukların yaratıcı yönlerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Konuşma becerilerinin belli bir seviyeye ulaşması ile karşılıklı etkileşim yoğunluk kazanmaktadır.

İNGİLİZCE HEDEFLERİMİZ

 • Derslerde teknolojik araç ve gereçler kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
 • Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirip öğrencilerin kendilerini doğru ve akıcı olarak ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin kabiliyetlerini gösterebilecek ortamlar hazırlamak,
 • Öğrencilerin sürekli araştıran, merak eden ve sorgulayan birer fert olmalarını teşvik etmek,
 • Öğrencileri her yönüyle tanıyarak öğrenim tarzlarını ve zekâ türlerini dikkate alarak eğitim ve öğretim vermek,
 • Öğrencileri, uluslar arası geçerliliği olan Starters, Movers , Flyers, KET for Schools ve PET for Schools gibi sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve hazırlamak.

Yabancı Diller Bölümü Haberler

Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kağıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir.

İlköğretim kademesinde resim gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Bireyin estetik eğitimi onun doğadan yada sanat çevrelerinden haz duyabilmesi anlamına gelir. Özel Derya Öncü Kolejinde Görsel Sanatlar dersi; Kendini evrenin merkezi olarak duymayan çocuk için, kendini dışa vurma,içinde bulunduğu ortamı tanıma, bir değer olduğunun bilincine vararak kişiliği kanıtlama olması açısından önemli bir ortamdır.

Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır. Bu durum ise çocuğu tanıtan en önemli verilerden biridir. Yani resimlerle çocuğun;toplumsal, ruhsal, bedensel, çizgisel kısaca kişilik gelişimini bize izlettirir.Bu nedenle eğitimci çocuğu resme teşvik etmeli, gerek resimle gerek başka şekillerle çocuğu çok iyi tanımalıdır.

Görsel Sanatlar Haberler

derya-oncu-muzik-egitimi
MÜZİK EĞİTİMİ

Müzikle ilgilenen her insan, mesleği ne olursa olsun, hayatında daha başarılı, daha yetkin ve daha mutlu olur. 

 

Müzik Eğitimi Haberler

Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir ?

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Beden Eğitiminin Yararları:

1. Sağlığa Destek : Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir.

2. Aktif Yaşam Tarzı : Çocuk Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.

3. Pozitif Etkileşim : Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme : Beden Eğitimi etkinlikleri çocuklara kendine değer verme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı : Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

Derya Öncü Koleji’nde Beden Eğitimi Dersinin Hedefleri:

 • Öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine yardımcı olmak,
 • Akademik ve psikolojik yorgunluklarını bedensel egzersizlerle gidermek,
 • Sosyal yaşamlarındaki davranış biçimlerini sportif faaliyetlerle olumlu yönde geliştirmek,
 • Her öğrencinin ilgi duyduğu alanda spor yapmasına olanak tanımak,
 • Kazanmanın coşkusu kadar, çalışmak, kendini hazırlamak, yarışmaya katılmak ve mücadele etmenin daha da önemli olduğunu benimsetmek,
 • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme yeteneğini geliştirmek.

Beden Eğitimi Haberler

ilkokul-dkabDin eğitimi, insanın önemli bir ihtiyacını karşılaması ve bu sayede onun sahip olduğu yetenek ve kapasiteyi fiilen gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır.

İnsanın gerek kendisi hakkındaki gerekse varlığının anlamını arayan sorularına cevap bulmada dinin verilerini kullanmak kaçınılmazdır.

Bunlar, insanın fizik ötesi ile ilgili sorularıdır. Bunların en doyurucu cevabı dinden gelmektedir. İnsanın bu duygusu hiçbir zaman yok olmaz; ancak eksik ve yanlış doyurulabilir

Asıl önemli nokta da burasıdır. Eğitim öğretimden beklenen görev, bu eksik ve yanlış doyurulmaları önlemektir.

Ayrıca, eğitim öğretimde asıl olan, ferdin bedenî ve ruhi bütün yetenek ve ihtiyaçlarının sıra ile değil, birlikte ele alınması ve uyum içerisinde doyurulup geliştirilmesidir. Bu nedenle, inanma gibi önemli bir duygu ve ihtiyacı, diğer duygu ve ihtiyaçların gerisinde bırakmak veya hiç görmezden gelmeye çalışmak doğru değildir. Din öğretiminden beklenen, kişilerin inanma ihtiyaçlarını, doğru bilgi, duygu ve becerilerle doyurmalarına yardımcı olmaktır.

Günlük hayatımızda dini ifadelerin en çok dilek ve dualarımızda yer aldığını görürüz.

Bu bağlamda din eğitimi ile çocuklarımızın küçük yaşlarda bu terimlerimize aşina olmalarını hedeflemektedir.

Bunlardan bazıları :

Bismillahirrahmanirrahim , Din, Dua, Emin, Fatiha , Günah, İyilik, Kelime-i şehadet,Nimet, Selam, Sevap, Sure, Temizlik, Yardım gibi terimler.

Ayrıca ; Görgülü olmak,Güvenirlik, Hakikat sevgisi ,Hoşgörü ,Hayâ, İbadet yerlerine saygı, İffet, Merhamet, Kanaat, Kardeşlik gibi ifadeler çocuklarımızın hayatında yer etmeye başlamaktadır.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin çocuklarımıza beden ve ruh yönünden sağladığı katkıları sıralarsak eğer ;

*Öğrenmekten zevk alan, dinî kavramları doğru kullanan, kendini etkili biçimde ifade eden, iletişim kuran, sorun çözen, bilimsel düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştiren,

* Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel dinî bilgiler ve yaşam becerilerine sahip,

İslam dininin inanç, ibadet, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenen,

*Kültür, dil, sanat, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki etkisini dikkate alan,

*Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Haberler

Derya Öcü Koleji kurulduğu tarihten buyana kuruluş gayesi olan ahlaki bakımdan öncü nesiller yetiştirme idealini gerçekleştirme yönünde çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Her öğrencinin gelişimi kendi içinde değerlendirilir. Okulumuzda istendik davranışların öğrencilerimizde oluşturulması için bir sistem dahilinde çalışmalar yapılmaktadır.

Danışmanlık uygulaması:

Danışmanlık siteminde her sınıfın bir bayan bir erkek danışmanı bulunmaktadır. Danışman öğretmen öğrencinin akademik takipini yapmakla birlikte ahlaki gelişiminden de 1. derecede sorumlu kişidir.
Danışman yıl boyu bir plan dahilinde okul içi ve okul dışı etkinlikler ile programı yürütür.

Genç Mentör uygulaması:

1-Sene başında ahlaken olgun akademik başarı olarak örnek olabilecek düzeyde mezun öğrenciler öğretmenler kurulu tarafından seçilerek bir toplantı yapılır.
2-Koordinatör öğretmen tarafından sınıflar ile eşleştirilir.
3-Danışman öğretmen ile birlikte toplantı yapılarak genç mentörler öğrenci gruplarına tanıştırılır.
4-Sınıf rehber öğretmeni mentör öğrenci ile öğrencilerimizin okul çıkışlarında yapacakları programı organize eder.
5-Mentör programı okulda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ile ilişkilendirilir.

nesiller-kucaklasiyor4Aktif Gönüllüler uygulaması:

Derya öncü Kolejinde her öğrenci mutlaka bir sosyal sorumluluk projesinde yeralır. Değerler eğitiminin ete kemiğe bürünmüş şekli olan bu faaliyetler içerisinde temel insani değerler aktif şekilde işlenmektedir.

5. sınıflar  “Nesiller Kucaklaşıyor” projesi ile yaşlılara karşı sevgi, saygı, sorumluluk, vefa, hoşgörü değerleri,
6.sınıflar ”Yetim Kardeşim” projesi ile sevgi, sorumluluk, paylaşım, dostluk değerleri,
7.sınıflar “Canda Özür Olmaz” projesi ile empati, sorumluluk, dürüstlük değerleri,
8.sınıflar “Dünya Meselelerine Çok Boyutlu Bakış” projesi ile (dünyanın su sıkıntısı çeken bölgelerinde su kuyuları açılıyor), kanaatkarlık, empati, sorumluluk, değergamlık, hak, adalet, temizlik, değerleri öğrencilerimiz tarafından yaşayarak işlenmektedir.

Projeler aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla takip edilmektedir.

1-    Bilgilendirme: Proje içeriği konusunda uzmanından seminer.
2-    Gözlem: Belirlenen konuda saha da gözlem yapılır.
3-    Davet: İlgili alandaki kişiler(yaşlı, yetim, engelli) okulumuzda misafir edilir.
4-    Ürün: Faydalı olma anlamında sene sonunda öğrenciler ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirirler

Sosyal sorumluluk projeleri yürütülürken toplum tarafından takdir gören tanınırlığı olan Vakıf ve derneklerle işbirliğine gidilmekte onlardan destek alınmaktadır.
Tüm bu faaliyetler sonucunda ilgili vakıf veya dernek tarafından öğrencilerimize teşekkür sertifikası verilmektedir.

Günümüz Gündem Olsun:

Dini gün ve geceler okul ortamında çeşitli etkinlikler ile gündem yapılır.

Tatil Köyü Programı:

 

Sene sonunda mentörlük, danışmanlık ve sorumluluk projelerinin finali niteliğindetalep eden öğrenciler ile yatılı gezi programı yapılır.

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi:

yasliziyareti2_1

 2013 yılından itibaren aktif olarak yürütülen projede dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den yetimler ile öğrencilerimiz kardeş olarak onlara destek olmakta. Ayrıca her yıl okul ortamında yetim öğrencileri ağırlamaktayız. 

 

 

Değerler Eğitimi Haberler


r17Geleceği teknolojiyi kullanan değil onu geliştiren ülkeler şekillendirecektir. Kurumu olarak geleceğimizi kurmak ve dünyaya yön veren ülkeler arasında yer almak için Bilişim Teknolojilerine gerekli önemi vermekteyiz.

Öğrencilerimize bilişim okur-yazarlığının kazandırma amaçlı etkinlikler yapmaktayız. Bilişim okur-yazarlığı en basit haliyle bilgisayarı kullanma yeteneği olarak tanımlansa da bilgisayar okuryazarı olan bir bireyin, çeşitli sorunların çözümünde, iletişim kurmada, bilgi edinmede bilgisayar kullanması ve bilgisayarın çalışma mantığı, bilgisayarda kullandığı programların nasıl geliştirildiği ve çalıştığı hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu amaçla yaygın ofis uygulama programları ve işletim sistemlerinin çalışmaları yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (Eba) üzerinden ve diğer eğitim siteleri üzerinden kodlama etkinlikleri yapmaktayız.
Dijital kültürün ortak dili olan kodlama, bilişim okur-yazarlığının temellerinden biridir. Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, teknolojiyi daha etkin kullanabilen, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireylerin eğitiminde artık önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin kendi geleceklerini planlamaları için imkânlar sunar.
Hayatımıza çok hızlı ve her yönden dâhil olduğu günümüzde teknolojinin sahip olduğu fırsatları ve tehditleri iyi anlamak herkes için önemli hale gelmiştir. Hızlı bilgi artışı toplumların da hızlı değişimini ve gelişimini beraberinde getirmektedir. Günümüzde okuma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişileri tanımlamakta kullanılan eğitimli insan tanımı da değişimden etkilenmiştir.

Bu tanım içinde kendine yer edinen kodlama becerisi, bilişim teknolojileriyle iletişim kurmak için kullanılan bir dildir. Kısaca kodlama; bilgisayarlara, adım adım verilen talimatları izlemelerinin ve onların tam olarak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir.

Bilişim sınıfımızda robotik eğitim setleri kullanarak öğrencilerimize tasarım yapmayı ve yaptıkları model tasarımlarını tabletler kullanarak kodlamayı öğrenmekteyiz.

Üç boyutlu tasarım ve üç boyutlu yazdırma uygulamaları ile öğrencilerimize yansıtıcılık, üretkenlik, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Bilişim Teknolojileri Haberler