EĞİTİM ÖĞRETİM

anaokulu-ingilizce

Özel Derya Öncü Anaokulunda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine de katkısı olan İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Amaç, çocuğun öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarıp 2. dil olarak İngilizceyi severek öğrenmesini sağlamaktır. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar. İngilizce derslerimiz akıllı tahta uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğretmenimiz derste tamamen İngilizce konuşarak çocukların dili aktif şekilde duymalarını sağlarken öğrenme için doğal ortam oluşturur.

"Okul öncesi eğitimde hareket eğitimi, kaba motor gelişimi için oldukça önemli bir süreci içerir. Sağlıklı yaşam için egzersiz, serbest zamanın değerlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin rolü , bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, eğitsel oyunların öğretimi ve oyun kuralları bilgisinin verilmesi gibi konular ile tekvando ve jimnastik gibi farklı spor dalları ile ilgili çalışmalar, deneyimli beden eğitimi öğretmenimiz tarafından işlenir.

anaokulu-satranç

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Odaklanma (Dikkat toplama), gözünde canlandırma, ileri düşünme, seçenekleri değerlendirme, kuvvetli analiz ve planlama yapabilme becerilerini de geliştiren satranç dersleri, hazırlık grubu öğrencilerimizle gerçekleştirilmektedir.

anaokulu-muzikMüzik insanları her anlamda etkilemeyi başaran güçlü bir sanattır. Özellikle çocuklar müziğin çağrısına hep açık olmuşlardır. Müziği severler ve müzikal etkinliklere keyifle katılırlar. Bu noktadan hareketle müzik derslerimiz çocuklara seslerden müziğe doğru bir yolculuk yaptırırken, müziğin etki alanından yararlanarak, müzik yoluyla onların başta dil gelişimi olmak üzere, bilişsel, sosyal, psikomotor gelişimlerini birçok farklı etkinlikle destekleriz.

Okuldaki müzik dersi etkinliklerimiz; müzik, dans, hareket ve ritim öğeleri kullanılarak, çocukların düşünmelerini, üretmelerini, keşfetmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Drama nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak ifade edilebilir. Drama süreçlerinde öğrenci; öğrenme, etkileşim sağlama, sosyalleşme ile birlikte güven ve kendine saygıyı geliştirir.

Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme becerisi de geliştirilir. Okulumuzda drama dersleri profesyonel drama eğitmeni tarafından verilmektedir.

degerler-egitimiÇocuklara olumlu davranışlar kazandırmak ve karakterlerine milli, manevi değerlerimizi katabilmek için okul öncesi dönemden daha uygun bir zaman dilimi yoktur. Bunun bilincinde olan okulumuzda "Değerler Eğitimi ve Ahlaki Eğitim" müfredatı oluşturulmuş ve tüm yaş gruplarına uygun şekilde, branş öğretmenimiz tarafından işlenmektedir.

Ülkemiz halk oyunları hem zengin kültürümüzün etkisiyle hem de coğrafi konumumuz gereği çok çeşitlilik gösterir (Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklılar vb). Her sene değişik bir yöre oyununu öğrenen çocuklar vücutlarını değişik şekillerde kullanmayı öğrenir, ülkemiz halk oyunları hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Anaokulu çağındaki çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak kavramını öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparlar. Sayı kavramı iyice oturduktan sonra hem sayıp hem hareketi yaparak hem de kurgulanmış kareografiyi uygulayarak beyin-hareket koordinasyonları gelişir.