“EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL”

Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde üçüncü konuğumuz Mahmut Toptaş hoca idi. Muhterem hocamız, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” âyet-i kerimesi ile “Mümin müminin aynasıdır” hadis-i şerifi çerçevesinde Müslümanca yaşamanın nasıllığı üzerine istifadeli bir sohbet gerçekleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi 20.04.2016