BİYOLOJİ NEDİR? PROJELER

Biyoloji Nedir? Biyoloji, tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte, büyükten küçüğe tüm canlıları inceleyen bilim dalıdır. Her taşı karmaşık gelen biyoloji bilimi, genel bir “ribozom” ifadesinden daha moleküler düzeyde organizmanın bütününe yayılmış olayları inceleyerek canlı sistemini çözmeye çalışmaktadır. Dünya’da canlılığın temel birimi olarak […]

KABUSUMUZ FİZİK OLMAMALI ARTIK !

Peki nasıl? Bilindiği gibi fen bilimleri derslerinden biri olan fizik dersi, cansızlar dünyasına ait varlıkların ve olguların deneyler ve gözlemler yolu ile incelenip bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren ve yorum ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını ve yapabileceklerinin farkına varmadan yanlış önyargılar sonucu öğrenciler tarafından branş dersleri içerisinde en zor olarak algılanan derslerden birisidir. […]

BİLİM ATÖLYEMİZDEN TÜBİTAK ONAYLI UÇAN TREN PROJEMİZ

İleri teknoloji yarışında büyük bir buluşa imza atmaya hazırlanıyoruz: Uçan tren. Saatte 586 kilometre hıza ulaşan ve rayların 2 santimetre üzerinden gidebilen manyetik raylı trenin prototipini yapan  Süperiletkenlik Araştırma Grubu desteği ile KTÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Yanmaz desteği ile hazırlanmıştır. TOZDAN KRİSTALE ‘Kristal Büyütme Projesi’ne başladı. Projeye göre, kütlenin havada kalması sağlanacaktı. […]

Kimya

KİMYA Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla kimya dersine ait kazanımlar, günlük yaşamla ilişkilendirilir. Kimya deneye dayalı bir bilim dalıdır. Laboratuvarda öğrenciler deney yaparak bilimsel araştırma basamaklarını kullanır. Gözlemci, sorgulayıcı, araştırmacı bireyler yetiştirmeyi hedefler. PROJE ÇALIŞMALARIMIZ Öğrencilerimizin problemlere disiplinler arası bakış açısı ile bakmalarını, bütüncül bir eğitim anlayışıyla bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen bir yaklaşım ile […]

CAM BAHÇELERİMİZİ TASARLIYORUZ

9 Mart 2016 tarihinde Fen Bilimleri Zümresi tarafından velilerimize yönelik Terraryum Atölyesi Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Dikey büyümenin gerçekleştiği günümüzde giderek artan betonlaşma ile birlikte , toprak ile uğraşılacak alanlar azalmıştır. Bu düşünceden yola çıkarak Terraryum Eğitmeni Esra Çağlar , velilerimizle bir atölye çalışması yapmıştır. Velilerimiz , hayal dünyalarındaki masalsı camdan bahçelerini oluşturmuşlardır.

NEDEN FİZİK?

Fizik eğitimi ile öğrenciye fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme, bilimsel düşünebilme,  aklını kullanabilme, bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme ve yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Ayrıca fizik eğitiminin temel amaçlarından birisi de öğrencileri bilimsel olarak okur-yazar hale getirmektir. Bilimsel okur-yazar bireylerden oluşan  toplumlar ise hem […]

Biyoloji

          İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli fark , merak duygusudur. Bu duygu sayesinde insan kendisini ve çevreyi tanımaya çalışmaktadır. Bu duygu sayesinden biyoloji bilimi doğmuştur. Bizim amacımız öğrencilerimize biyoloji dersinin daha iyi öğrenilmesi ve öğrenmeden daha ziyade bilginin hayata tatbik edilmesi için Öğrenci ile öğretmen arasında olumlu ilişkiler kurulur. Her […]