VİZYONUMUZ

Tüm öğrencilerini içe dönük kazanımları bakımından “mutlu”;
dışa dönük kazanımları bakımından “başarılı
fertler olarak yetiştirerek “özlenen toplumu” kuracak model bir eğitim kurumu olmak.


MİSYONUMUZ

İlim, teknik, tecrübe bakımından “yeterli”;
duygu, düşünce, davranış bakımından “tutarlı”;
akıl, ruh, beden bakımından “sağlıklı”;
kendisiyle ve çevresiyle “barışık”;
millî ve manevi değerlere “bağlı”;
evrensel değerlere “saygılı” fertler yetiştirmek.

Böylece; fıtratın önündeki engelleri kaldırarak “özgür insan olma” niyetine gayretine katkıda bulunmak.
Bilgi ve teknoloji çağının “nesnesi değil öznesi olan özgün” şahsiyetleri ortaya çıkarmak.