KURUMSAL YAPIMIZ

İyi toplumun oluşumu, iyi ve sağlıklı bireylerin yetişmesiyle olur. İyi bireylere sahip olmanın tek yolu ise, iyi eğitimden geçer.

Okullarımızın bağlı olduğu Anonim Şirket, eğitim için yapılan fedakârlıkların, kutsal sayılması gereken fedakârlıkların başında geldiğine inanan, insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünen, eğitime duyarlı insanların dayanışması ve ortaklığı ile oluşmuştur. Çok ortaklı yapısıyla geniş bir sosyal zemine sahiptir. Tam da gerektiği gibi…

Bu duygularla önceliği insan olan bir anlayışı temsil etmeye, iyi toplumu kadim medeniyet ve kültür temellerimiz üzerinden, çağın imkân ve muhayyilesiyle inşa etme çabasındayız.