2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Değerli Velilerimiz;
2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. Bakanlığın ve okulumuzun web sayfasında yayınlanan “Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzu”ndaki açıklama ve tarihleri dikkate almanız başvurunuzun kabulü açısından önem arz etmektedir.
Bununla birlikte okulda, elektronik ortamda başvurunuzun yapılabilmesi için başvuru formuna  (Ek-12)  göre beyan edeceğiniz evrakların asıllarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Derya Öncü Eğitim Kurumları

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Kılavuzdan Önemli Açıklamalar
(2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-KILAVUZUN tamamı için tıklayınız)

 • Önceki yıllarda destekten yararlanan ara sınıf öğrencilerimizin bu hakları devam edeceği için ara sınıf öğrencilerimizin başvurmasına gerek yoktur. Ancak okuduğu okulun öğrenim süresini tamamlayıp bir üst kademeye geçenler (anaokulundan 1. sınıfa geçenler, 4. sınıftan 5.sınıfa geçenler, 8. sınıftan 9. sınıfa geçenler) yeniden başvurmalıdır.
 • Okul öncesi eğitimde bir defa/bir dönem verilen bu destek 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğanları kapsamaktadır.
 • Veliler/vasiler, başvuru formunun (Ek-12) doldurulması esnasında verdikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olacaktır.
 • İlk başvuru ve evrak teslim işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan yapılmakla beraber; Bakanlığın takvimine göre tercih, nakil başvurusu, kesin kayıt vs. gibi diğer işlemler süresi içinde veliler/vasiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmalıdır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.
 • Başvuru kılavuzunda yer alan “Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez” maddesi gereğince bu şartlardaki öğrencilerimiz için başvuru yapılamaz.

Başvuru Formundan (Ek-12) Önemli Açıklamalar
(EK12 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU için tıklayınız)

Öğrenci Başarısı

 • Öğrencinin il geneli, ulusal/uluslararası yarışma ve olimpiyatlarda elde ettiği başarılara ait belgelerin asıllarının ibraz edilerek bir örneğinin başvuru esnasında okul idaresine verilmesi gerekmektedir.

Ailenin Aylık Toplam Geliri

 • Destek alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık gelir toplamına göre bilgiler modüle girilecektir.
 • Başvuru sırasında 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birine ait maaş bordrosu, toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler okula teslim edilmelidir.
 • Anne, baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi doldurularak teslim alınacaktır.
 • Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi okula vermelidir.

Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar

 • E-okul kapsamındaki öğrenci bilgileri sistemde otomatik görülmektedir. Ancak üniversitede, açık lise ve askeri okulda okuyan veya okumaya hak kazanan öğrencilerin onaylı öğrenci belgeleri okula verilmelidir.