Bir Köy Daha Suya Kavuşuncaya Dek Okumaya Devam

Bir Köy Daha Suya Kavuşuncaya Dek Okumaya Devam

Bir Köy Daha Suya Kavuşuncaya Dek Okumaya Devam

Okulumuzda 13 yıldır devam eden Oku-Yorum projesine bu yıl farklılıklar ekleyerek devam ediyoruz.

Kitap okumanın  çocuklara farkındalık kazandırması gerektiği başlığından  yola çıkarak okuma kitap listemizin toplumsal olaylara ve ihtiyaçlara ışık tutacak kitaplardan  oluşmasına dikkat ettik. Bu amaçla   Linda Sue Park’ın kaleme aldığı Suya Kavuşuncaya Dek adlı kitabı listemize ekledik. Kitapla ilgili okuma etkinliğini Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin ortak çalışması ile planladık. Bu etkinlik çalışması disiplinlerarası etkileşim için örnek bir çalışma oldu.

Güney Sudanlı  Salva Dut’un bir mülteci olarak devam eden yaşamı, iki düşman kabile ve coğrafyada yaşanan su krizini çarpıcı bir anlatımla gözler önüne seren bir kitap Suya Kavuşuncaya Dek. 8.sınıfların okuma listesinde olan kitap, Türkçe öğretmenlerimiz eşliğinde farklı okuma teknikleri kullanılarak sınıf ortamında okundu. Kitabın değerlendirilmesi ise Sosyal Bilgiler öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirildi. Bu değerlendirme aşamasında Afrika’da yaşanan iç savaş, batılı devletlerin sömürge faaliyetleri, temiz su kaynaklarının yetersizliği üzerine bilgi paylaşımı yapıldı. Kitaptaki hikayeden etkilenen ve bölge hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, su sorunu yaşayan insanlar için bir çalışma yapmak istedi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz tam da kitapta gerçekleştiği gibi, temiz suya ihtiyacı olan bir köye su kuyusu açma projesini öğrencilerle  birlikte hayata geçirdi.

Su kuyusu açma proje basamakları

1-     Suya Kavuşuncaya Dek adlı kitap okundu. Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde kitap değerlendirildi.

2-     İHH başkan yardımcısı Reşat Başer 8. Sınıf öğrencilerini dünyada yaşanan temiz su krizi hakkında bilgilendirdi. Yapılabilecek çalışmalar hakkında öğrencilerimize fikir verdi.

3-     İHH başkan yardımcısı Reşat Başer okulumuzun velilerine  dünyada yaşanan temiz su krizi hakkında bir seminer verdi.

4-     8. Sınıf öğrencilerimiz hazırladıkları pankartlarla bütün sınıfları dolaştılar, konu hakkında arkadaşlarının bilinç düzeyini arttırdılar.

5-     Su kuyusu açmak için gerekli olan masrafları karşılamak için veli-öğrenci katılımıyla bir gıda kermesi düzenlendi.

6-     Kermesten toplanan gelir Deniz Feneri Derneğine Afrika’da belirlenen bir köyde su kuyusu açmak üzere teslim edildi.  Su kuyusu açma faaliyeti başladı. Birkaç ay içinde nihayete erecek.

Disiplinlerarası etkileşim kazanımları

*Türkçe Dersi/ verimli bir şekilde okuma, okuduğunu anlama, anladığını ifade etme

*Sosyal Bilgiler Dersi/ Dünyada gerçekleşen olayları eleştirel açıdan değerlendirebilme

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi/ Yardımlaşma, Cömertlik

Kavramlar

Disiplinlerarası  Etkileşim, Toplum Hizmeti, Farkındalık Oluşturma

Continue Reading until a Village Reaches Water

We continue to make a difference to  the Read-Comment project which has been going on for 13 years in our school this year.

Based on the title that reading books should raise awareness of children, we have paid a close attention to our book lists and have tried to choose the ones that shed light on social events and needs. For this purpose, we have added the book ‘A long walk to water’ from Linda Su Park. The reading activities of the book have been planned out with the collaboration of some teachers from different departments including Turkish, Social Studies and Religious Culture and Ethics (Religion). This was an exemplary work of interdisciplinary interaction.

Salva Dut's life as a refugee in South Sudan has been depicted in Linda’s book showing the water crisis in two enemy tribes and geographies with a striking expression. The book, which is in the reading list of the 8th grade, was read in the classroom environment using different reading techniques in the presence of our Turkish teachers. The  evaluation of the book was conducted under the guidance of our social studies  teachers. During this evaluation, information was shared about the civil war in Africa, the colonial activities of the western states and the insufficiency of clean water resources. Our students who  have been affected by the story in the book and have had knowledge about the region wanted to  work for the people who have water problems. Therefore, teachers from Religion department initiated a project for opening a water well at a village in need of clean water just as it happened in the book.

Water Well Project Steps:

1- The book was read and evaluated in our school in the classes of Turkish, Social Studies and Religious Culture Ethics.

2 - IHH vice-president Reşat Başer informed 8th Grade students about the clean water crisis in the world. He gave some ideas to our students about the works that can be done.

3- Reşat Başer, Vice President of IHH, gave a seminar to the parents of our students about the clean water crisis in the world.

4- The 8th grade students went around all the classes with the banners they had prepared, and increased the awareness of their friends about the subject.

5- A food bazaar was organized with parent-student participation to cover the costs required to open the water well.

6- The revenue collected from charity bazaar was handed over to the Deniz Feneri Association to open a water well in a village in Africa and the process has already begun. Hopefully, it will come to an end within a few months.

Gains of Interdisciplinary Interaction (Collaboration):

  • In Turkish Course/ reading efficiently, reading comprehension, expressing understanding
  • In Social Studies Course/ To evaluate the events in the world from a critical point of view
  • In Religion Course/ Assistance, Generosity

Concepts:

Interdisciplinary Interaction, Community Service,  Creating  Awareness

su-kuyusu-2018-2
su-kuyusu-2018-1
su-kuyusu-2018-3
su-kuyusu-2018-5
su-kuyusu-2018-4
su-kuyusu-2018-6
su-kuyusu-2018-9
su-kuyusu-2018-10
su-kuyusu-2018-11
su-kuyusu-2018-7
su-kuyusu-2018-8
su-kuyusu-2018-12

haberler-duyurular2-365px

 

Küçük Tiyatro Severler

 13 Aralık 2018 Perşembe

Minik Mucitler Anasınıfı Turunç'un Bahçesi adlı tiyatro oyununda özgüven, yetenek ve dostluğu tema...

Devamı

1. Sınıflarımızda Okuma Saatimiz

 13 Aralık 2018 Perşembe

Özel Çekmeköy Derya Öncü ailesi olarak derslerimize kitap okuma saati ile başlıyoruz. 1. sınıflarımızda...

Devamı

Öncü Dostluk Kampına Hoş Geldiniz

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Rehberlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizin ortaklaşa düzenlediği Öncü Dostluk Kampı'nın ilki Bolu...

Devamı

Öncüler Erdemli Yazarını Ağırladı

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Yazar-şair buluşmalarımızın 25.durağında yazarımız Adem Kandemir öğrencilerimizle buluştu....

Devamı

Gölge Etme Başka İhsan İstemem

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Erdem, bu dünyadaki her şeyden üstündür ve esas olan insanın nefsine hakim olmasıdır...

Devamı

Öncü'ler Bu Yılda Tüyapta

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Okulumuz lise öğretmen ve öğrencileri ile gerçekleşen Tüyap gezimiz, öğrencilerimizden ilgi gördü.Gezimiz, ...

Devamı

Okulumuz 11.Sınıfların Kermesinde Buluştu

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulubümüzün rehberliğinde öğrenciler tarafından düzenlenen yardımlaşma...

Devamı

Öncü'ler Bilgi Yarışmasında Ter Döktü

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Okulumuzun lise bölümünde yapılan bilgi yarışması öğrencilerimizin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi...

Devamı

Bookworm Of The Month

 12 Aralık 2018 Çarşamba

We have chosen the students who are most interested in the digital application and reading platforms. We decided...

Devamı

Eğitim Doğada Daha Güzel

 12 Aralık 2018 Çarşamba

Orman okulu kavramını, ormanda ya da ağaçlık alanda aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerin...

Devamı

Enzim Deneyi

 11 Aralık 2018 Salı

9. sınıf öğrencilerimizle enzimler konusunu dersimizde öğrendik. Enzimlerin nasıl çalıştığını deneyimleyerek pekiştirdik.

Devamı

Öncüler Münazara Yarışmasında

 7 Aralık 2018 Cuma

Türkiye Gençlik Vakfının İstanbul ortaokullar düzeyinde düzenlediği münazara turnuvasına katılan...

Devamı

Bir Köy Daha Suya Kavuşuncaya Dek Okumaya Devam

 5 Aralık 2018 Çarşamba

Okulumuzda 13 yıldır devam eden Oku-Yorum projesine bu yıl farklılıklar ekleyerek devam ediyoruz.
We continue to make a difference to the Read-Comment project which has been going on for 13 years in our school this year.

Devamı

Kitap Ayraçlarımızı Kendimiz Yaptık

 4 Aralık 2018 Salı

Öğrencilerimiz kitaplarını daha hevesli okumak için kendi kitap ayraçlarını yaptılar. Öğrenciler etkinliği...

Devamı

Öncü Şef

 4 Aralık 2018 Salı

Okulumuzda öğrencilerimizle beraber matematik kulübü oluşturduk. Kulübümüzde her hafta matematiğin...

Devamı