Ülkemiz halk oyunları hem zengin kültürümüzün etkisiyle hem de coğrafi konumumuz gereği çok çeşitlilik gösterir (Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklılar vb). Her sene değişik bir yöre oyununu öğrenen çocuklar vücutlarını değişik şekillerde kullanmayı öğrenir, ülkemiz halk oyunları hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Anaokulu çağındaki çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak kavramını öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparlar. Sayı kavramı iyice oturduktan sonra hem sayıp hem hareketi yaparak hem de kurgulanmış kareografiyi uygulayarak  beyin-hareket koordinasyonları gelişir.