Drama nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak ifade edilebilir. Drama süreçlerinde öğrenci; öğrenme, etkileşim sağlama, sosyalleşme ile birlikte güven ve  kendine saygıyı geliştirir.

Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme becerisi de geliştirilir. Okulumuzda drama dersleri profesyonel drama eğitmeni tarafından verilmektedir.